• Home
  • Administratiekantoor / professional

Administratiekantoor / professional

administratiekantoor dark

Wat is Adminbedrijf.nl?

Bij Adminbedrijf.nl voeren mbo-studenten van administratieve en financiële opleidingen vanuit een werkomgeving (administratieve) opdrachten van bedrijven uit. De studenten werken onder leiding van professionals die uit de aangesloten bedrijven komen. Deze werkomgeving is niet alleen gericht op de praktijk, ook de theoretische kant krijgt veel aandacht. Door de intensieve samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven sluiten theorie en praktijk volledig op elkaar aan. Er wordt binnen het onderwijs direct ingespeeld op vragen vanuit de markt c.q. opdrachtgevers. Adminbedrijf.nl is opgericht vanuit een samenwerkingsverband tussen Zadkine, diverse administratiekantoren en een bureau voor HRM/HRD. Het doel van Adminbedrijf.nl is om het hybride leren in de sector Financieel administratieve beroepen vorm te geven.

Traject ‘Leren en Werken’ loont

Traject ‘Leren en Werken’ loont

Het concept ‘Leren en Werken’ werkt. In 2011 startte de pilotsamenwerking tussen Zadkine en Pro Management. Dit resulteerde in de ‘Stichting Pro Management School Future Financials’. De pilot laat zien dat er sprake is van een lage uitval en een hoog percentage geslaagden. Alle afgestudeerden vonden op zeer korte termijn een baan en/of zijn doorgestroomd naar het HBO. Het concept van de pilot is toe aan verbreding, meer MBO-studenten gaan leren én werken. Hiervoor zijn meer opdrachten vanuit onder andere het bedrijfsleven nodig. Tevens is het tijd om aansluitende leerlijnen verder te ontwikkelen van VMBO t/m HBO.
Van pilot naar Adminbedrijf.nl

Van pilot naar Adminbedrijf.nl

Om de noodzakelijke groei van leer/werkplekken te realiseren zullen particuliere subsidieverstrekkers benaderd worden. De eventueel te verkrijgen subsidie veronderstelt deelname van bedrijfsleven, lokale overheden en onderwijs in de vorm van cofinanciering (in natura en/of in geld). De verkregen subsidie wordt onder andere besteed aan ontwikkeling, tegemoetkoming bij trainingen – hoorcolleges – bijeenkomsten – facilitaire kosten. Naast subsidietoekenning, kunnen deelnemers/partners en derden een donatie doen of gebruik maken van het sponsorpakket. Donatie en sponsoring is volledig aftrekbaar.
Interesse in Adminbedrijf.nl

Interesse in Adminbedrijf.nl

Met meerdere schoolbesturen van het VO, MBO en HBO wordt gesproken over deelname en zijn er reeds afspraken gemaakt. Ook is er met veel bedrijven gesproken over het concept Adminbedrijf.nl. Veel bedrijven zijn bereid opdrachten weg te zetten bij Adminbedrijf.nl. Ook de gemeente Rotterdam omarmt het initiatief alsmede de Gemeente Capelle aan den IJssel.
Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst

Meerdere ondernemers/bedrijven hebben de deelname bevestigd: door aanbod van stage-/werkplaatsen (samenwerking), aanbod van cofinanciering en stage-/werkplaatsen (deelnemers/partners). Deelname wordt bevestigd door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking moet leiden tot duurzame resultaten.
Deelname aan Adminbedrijf.nl

Deelname aan Adminbedrijf.nl

Wilt u met uw bedrijf deelnemen, dan vraagt Adminbedrijf.nl ten aanzien van de cofinanciering niet primair om geld. Een bijdrage leveren kan ook in de vorm van natura: inzet van menskracht, trainingen, begeleiding of anderszins. Ook het beschikbaar stellen van ruimte en/of kantoormeubilair of hard- en software. Zadkine levert een bijdrage (cofinanciering in natura en in geld). Van de gemeente Rotterdam en enkele bedrijven is bekend dat zij bijdragen in de cofinanciering in de vorm van natura.

Meer informatie?

Wilt u met uw bedrijf deelnemen aan Adminbedrijf.nl of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met projectleider Pieter van Keulen via telefoon: 06 54 74 70 85 of e-mail: .