U bent uitgenodigd!

Een prachtige, levendige en sportieve zomer dit jaar. Prachtig omdat het weer enorm goed was, levendig omdat iedereen buiten was en sportief omdat er een veelheid van sporten werd gepresenteerd met veel prijzen voor Nederlandse sporters. En... Adminbedrijf.nl? Adminbedrijf.nl is tijdens deze mooie periode doorgegaan.

Lees meer

De stichting Adminbedrijf.nl is een samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs (Mbo en Hbo) met tot doel toekomstige studenten binnen de financieel administratieve beroepen een excellent leertraject aan te
bieden.

Lees meer

Adminbedrijf.nl heeft in de maand januari drie studenten hbo AD en twee studenten mbo niveau 4 Financiële Beroepen, aan stageadressen geholpen. De studenten zijn blij en ook de ondernemers zijn tevreden: een leuk succes.

Studenten die net zijn begonnen met hun opleiding, moeten korte stageperiodes invullen. Zij kunnen nog niet veel. Oriënteren op de arbeidsvloer helpt hen de praktijk te proeven. Adminbedrijf.nl heeft ondernemers nodig die deze studenten de gelegenheid willen geven een eerste stageperiode bij hen in te vullen. Doet u mee en wilt u hen een kans geven?

Lees meer

De tweede Kick Off van Adminbedrijf.nl dat plaats vond op locatie Rabobank Blaak te Rotterdam. In het auditorium ontving gastheer Sezgin Yilgin, Rayondirecteur Rabobank Zuid en lid van de Raad van Toezicht Adminbedrijf.nl, de bezoekers.

Lees meer

Adminbedrijf.nl maakte eerder melding van dat het bedrijfsleven zit te springen om jongeren met een middelbaar beroepsonderwijs. Nu bij de start van het nieuwe cursusjaar, meldde de NOS begin september dat het tekort groeit! 

Lees meer

Via Adminbedrijf.nl heeft de student de kans zijn/haar toekomst meer kleur te geven met een HBO-opleiding. Met een afgerond MBO-4 diploma Financiële Beroepen/bedrijfsadministratie kan de student doorstromen naar het HBO: het aanbod Associate Degree (AD). De MBO van Adminbedrijf.nl sluit goed aan op het AD traject. Lees hieronder verder.

Lees meer

De laatste nieuwsbrief van 2016. Adminbedrijf.nl sluit het jaar goed af. Het pand aan Strevelsweg Rotterdam (3e etage Rabo Gebouw) is een voortreffelijke werk-/leerplek. Veel waardering voor de samenwerking met o.a. de Rabo Bank. Onder andere omdat er uiteraard ook veel waardering is voor de samenwerking met u. Onze wens is dit in 2017 te continueren en de lijnen nog strakker aan te trekken.

Lees meer

De Kick Off op 2 november werd druk bezocht. Er werd een uiteenzetting gegeven over de toekomst van het vak Financieel Administratief Medewerker en de ontwikkelingen in de wereld van de administratie en accountancy. Ook aandacht voor het onderwijsveld: curricula aanpassingen en het hybride leren. Tijdens het informele werd er deel flink genetwerkt. Zie verder het verkort persbericht.

Lees meer

Op 2 november de Kick Off met vier gastsprekers. Zij nemen ons mee naar de connectie tussen Onderwijs en Arbeidsveld/Bedrijfsleven en de toekomst van de beroepsgroep Financiele Bedrijfsvoering. Ook de technologische ontwikkelingen krijgt aandacht. De gastsprekers zijn: Wim van Sluis, Kees Schaap, Luc Verburgh en Geert Eijkenboom.

Lees meer

Tijdens de zomervakantie is er veel gebeurd: Adminbedrijf.nl zat niet stil! Er was sprake van leuke en minder leuke gebeurtenissen. Minder leuk was het besluit te nemen over het stoppen met de subsidieaanvraag Regionaal InvesteringsFonds (RIF). Tijdens de aanvraag werden de regels aangescherpt, werd de onduidelijkheid over de hoogte van een te verkrijgen subsidiebedrag groter en nam de verantwoordingsdruk toe. Was dit van te voren niet te voorzien? Er werd geconstateerd dat het steeds lastiger werd om de subsidie te realiseren. Het doorzetten had te maken met dat d.m.v. een extra financiële stimulans, kansen werden gezien Adminbedrijf.nl voorloper te laten zijn in wat betreft het werken met de nieuwste technologische ontwikkelingen (software) op het gebied van alle administratieve processen. Daarin onderscheidt Adminbedrijf.nl zich nu.

Lees meer