Nieuwsbrief oktober 2016

Op 2 november de Kick Off met vier gastsprekers. Zij nemen ons mee naar de connectie tussen Onderwijs en Arbeidsveld/Bedrijfsleven en de toekomst van de beroepsgroep Financiele Bedrijfsvoering. Ook de technologische ontwikkelingen krijgt aandacht. De gastsprekers zijn: Wim van Sluis, Kees Schaap, Luc Verburgh en Geert Eijkenboom.

Er zijn talenten nodig

Adminbedrijf.nl ondersteunt, loopt zelfs voor op, de aandacht die Rotterdam vraagt voor de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs, de rol van besturen en leraren/docenten, de houdbaarheid en de aanpassing van het curriculum, enzovoort. Het gaat er uiteindelijk om dat leerlingen/studenten de kans krijgen het onderwijs te volgen dat past bij hun niveau. De zorg van Rotterdam is dat er altijd al verschillen in kansen zijn, maar die worden de laatste jaren groter. Daarom ook het investeren in de toekomst van het onderwijs. Laten wij niet vergeten dat Rotterdam alle talenten nodig heeft.

Maatwerk door VMBO – MBO – HBO lijn

Door allerlei veranderingen verandert ook het beroepsbeeld van de ‘Boekhouder’. Aangesloten bij Adminbedrijf.nl is een diversiteit aan bedrijven en opleidingen. Bedrijven leggen praktijkopdrachten (geen simulatie) en projectopdrachten bij Adminbedrijf.nl neer en werken mee aan de ontwikkeling en verandering van het beroepsbeeld. Daarmee wordt het aanbod van de theorie beïnvloed door vragen vanuit de arbeidsmarkt. Door een groot accent te leggen op de eerder genoemde doorstroom (VO – MBO – HBO), kan er gedegen aandacht zijn voor de verdere ontwikkeling van studenten en zal er sprake zijn van maatwerkopleidingen, waarin ook sprake is van gerichte begeleiding door en voor studenten (MBO studenten begeleiden VMBO/VO leerlingen en HBO studenten begeleiden MBO studenten) Door de praktijk in huis te halen en daarmee intensief samen te werken, laat de praktijk van onder andere Future Financials zien dat studenten dubbel gemotiveerd raken en zijn. De doorstroom van niveau 2 tot en met niveau 5 (AD traject) is voor de student een grote tevens prachtige uitdaging.

Verbinding en diploma

De harde verwachting is dat studenten die aangesloten zijn bij dit duale aanbod van Adminbedrijf.nl, versneld een diploma halen. De verbinding tussen VO – MBO – HBO geeft hiertoe een unieke kans: de verdieping van praktijkgericht onderwijs.

Leren Loont en de doorgaande leerlijn

In het onderwijsbeleid (‘Leren loont’, met accent op de doorgaande leerlijn) is de keuze gemaakt voor een verregaande vorm van co-creatie, een directe vorm van samenwerking tussen het scholenveld en de gemeente. Adminbedrijf.nl gaat een stap verder en betrekt het bedrijfsleven (arbeidsmarkt) direct bij het onderwijs. Zodoende kan het bedrijfsleven voeding geven aan curricula ontwikkeling/aanpassing en direct bij aanvang van een leerroute studenten kennis laten maken met de reële praktijk. Deze vorm van hybride leren (duale leerroute) is 6 jaar geleden als pilot onder de naam Future Financials (MBO aanbod Financiele Beroepen niveau 3 en 4) ingezet en is nu toe aan het breder uitrollen. Dit betekent expliciete aandacht voor de doorgaande lijn: VO – MBO – HBO (AD traject – Associate Degree Financieel Economische beroepen). Hierdoor heeft niet alleen het onderwijsveld en de gemeente oog voor en bieden ruimte aan de verschillen tussen mensen, scholen, tussen onderwijskundige concepten en invullingen, ook het bedrijfsleven is hierin een belangrijke schakel. Het gemeenschappelijke doel is leerlingen/studenten het best mogelijke toekomstgericht onderwijs bieden gecombineerd met werken in de praktijk, waardoor er intensief kan worden gewerkt aan een passend werkperspectief. Dat levert sowieso een bijdrage aan de vitaliteit en de economische ontwikkeling van de stad. Adminbedrijf.nl wil op den duur ook werken aan de vitaliteit en economische ontwikkeling in Nederland.

Onderwijs en samenwerking

Het afstappen van eigen werelden, het doorexerceren van onder andere ook de basisberoepsgerichte leerweg (samenvoegen vmbo met opleiding mbo-niveau2) en de samenwerking tussen de deelnemende opleidingen, is uniek. Zowel Penta College, Zadkine (ROC) als de Hogeschool Rotterdam (AD traject van Workforce Development Center) dragen zorg voor die doorgaande leerlijn met als uiteindelijk doel dat ‘Leren Loont’. De genoemde instellingen werken samen onder de paraplu van Adminbedrijf.nl, waarin het bedrijfsleven studenten (VO genaamd leerlingen) gerichte en juiste perspectiefkeuzes laat maken. Deze actoren geven invulling aan theorie en praktijk (theorie wordt ‘vastgeknoopt’ aan de praktijk) afgestemd op wat de wereld van morgen vraagt. Daarom is het totale programma van Adminbedrijf.nl aanvullend op elkaar.

Nog niet aangemeld voor de Kick Off?

Dat kan nog. Er zijn nog enkele plaatsen. Wat houdt u tegen?

Projectleiding Adminbedrijf.nl
Samenwerking tussen onderwijs (VO, MBO, HBO), bedrijven en organisaties en lokale overheden.