Nieuwsbrief september 2016

Tijdens de zomervakantie is er veel gebeurd: Adminbedrijf.nl zat niet stil! Er was sprake van leuke en minder leuke gebeurtenissen. Minder leuk was het besluit te nemen over het stoppen met de subsidieaanvraag Regionaal InvesteringsFonds (RIF). Tijdens de aanvraag werden de regels aangescherpt, werd de onduidelijkheid over de hoogte van een te verkrijgen subsidiebedrag groter en nam de verantwoordingsdruk toe. Was dit van te voren niet te voorzien? Er werd geconstateerd dat het steeds lastiger werd om de subsidie te realiseren. Het doorzetten had te maken met dat d.m.v. een extra financiële stimulans, kansen werden gezien Adminbedrijf.nl voorloper te laten zijn in wat betreft het werken met de nieuwste technologische ontwikkelingen (software) op het gebied van alle administratieve processen. Daarin onderscheidt Adminbedrijf.nl zich nu.

Dit is dan ook de brug naar leuke gebeurtenissen. Deze zijn:

  • Adminbedrijf.nl onderscheidt zich ‘in de wereld’ van administratieve processen door ook accenten te leggen op technologische ontwikkelingen/elektronische factoren.
  • Tijdens het duale aanbod extra energie te steken in Control en Beheer en Communicatie. De nieuwe bedrijfsadministrateur is ook service-aanbieder en adviseur. Daarnaast is er veel aandacht in dit traject voor het werken binnen administratie 3.0 (de nieuwe stijl van administratie, denk bijvoorbeeld aan SBR).
  • Adminbedrijf.nl staat op de kaart! De website is klaar en gaat de tweede week van september de lucht in. En die site ziet er erg mooi uit!

Inmiddels zijn veel bedrijven, organisaties en de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel partner en/of deelnemer geworden. Daarvoor dank. Het stopzetten van de subsidieaanvraag betekent niet dat er heel veel niet meer kan. Het kan weleens zo zijn dat er meer kan! Onder meer zullen particuliere subsidieverstrekkers worden benaderd. Uit informatie bleek dat dit bredere kansen biedt, omdat zowel Adminbedrijf.nl als bedrijven, organisaties en lokale overheden hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door jongeren en jong volwassenen aantrekkelijke kansen te bieden te werken aan de eigen ontwikkelingen met als doel een plek op de arbeidsmarkt. Met partners en/of deelnemers wordt een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Daarmee wordt duidelijk dat er gezamenlijk wordt gewerkt aan de toekomst van de beroepsgroep Administratie breed en vooral aan hen die de kans grijpen betekenis te willen geven aan de eigen toekomst. Adminbedrijf.nl wil graag met u doorgaan. Komende tijd wordt er contact met u opgenomen om het één ander door te nemen.

Zeker moet gemeld worden dat RABO BANK Rotterdam een kantoorruimte beschikbaar heeft gesteld. M.i.v. 2 oktober ‘16 is Adminbedrijf.nl gevestigd op Strevelsweg 911 Rotterdam. Een prachtig en mooi pand: een zeer te waarderen gebaar van RABO BANK Rotterdam. Studenten Adminbedrijf.nl en Future Financials (onderdeel van Adminbedrijf.nl) werken aan ECHTE opdrachten aan een eigen bureau.

Tot slot: de kick off met prominente sprekers, vindt plaats op 2 november vanaf 15.00 uur tot 19.00 uur. Wim van Sluis (ex wethouder Rotterdam) is één van de sprekers. Ook is Hugo de Jonge (wethouder Onderwijs) benaderd de opening te doen. Een derde spreker wordt nog gevraagd. Zet de datum van de kick off in uw agenda. U krijgt daarover nog nader bericht.


Projectleiding Adminbedrijf.nl