Nieuwsbrief november 2016

De Kick Off op 2 november werd druk bezocht. Er werd een uiteenzetting gegeven over de toekomst van het vak Financieel Administratief Medewerker en de ontwikkelingen in de wereld van de administratie en accountancy. Ook aandacht voor het onderwijsveld: curricula aanpassingen en het hybride leren. Tijdens het informele werd er deel flink genetwerkt. Zie verder het verkort persbericht.

Verkort persbericht van Kick Off 2 november 2016

201611 kickoff 
 De symbolische sleuteloverdracht

Adminbedrijf.nl is gehuisvest in het kantoorpand van Rabobank Rotterdam: geen les in een schoolgebouw maar op kantoorlocatie. Studenten werken aan reële praktijkopdrachten en worden begeleid door praktijkopleiders en docenten.

Adminbedrijf.nl, een samenwerkingsinitiatief tussen Zadkine, gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel en enkele bedrijven/ondernemingen. Het uitgangspunt is dat de arbeidsmarkt en het onderwijs op elkaar aansluiten, waardoor er direct kan worden ingespeeld op vragen vanuit de arbeidsmarkt. Het doel is het hybride leren vorm te geven. De samenwerking is noodzakelijk onder andere omdat de nieuwe economie gevolgen heeft voor het onderwijs in de financieel (administratieve) sector. In die sector gaat het om vertrouwen. Het samenwerkingsmodel als Adminbedrijf.nl draagt daaraan bij.

Tijdens de Kick Off, vond er een symbolische sleuteloverdracht plaats: de sleutel van het pand aan Strevelsweg. Seedz Zorg (hulpverlening voor jongeren en jong volwassenen) heeft de sleutel gemaakt, die onder toeziend oog van ruim 80 bezoekers werd uitgereikt (zie foto).

Het opleidingsaanbod Financieel Administratieve Beroepen, is praktijk gestuurd, erg interessant en uitdagend voor studenten en voor hen die willen studeren. Doordat alle overlappingen uit de opleiding worden gehaald, kan het traject VMBO – MBO –HBO worden ingekort. De toekomst voor de Financieel Beroepen is dat er meer dan voldoende werk blijft voor MBO-ers, die leren werken met de allernieuwste financiële en financieel administratieve software.

Beter en effectiever (praktijk - beroeps)onderwijs is een duidelijk ambitie van Adminbedrijf.nl.

 

Stagelopen niet alleen door studenten

Tijdens de Kick Off werd hierover gesproken: docenten stagelopen bij bedrijven en medewerkers uit bedrijven stage lopen in het onderwijs: de Wisselwerk formule. Een oude formule (rond 2000 ingezet door Forum). Door doorlenen komen het arbeidsveld en het onderwijs dichterbij elkaar en leert men van elkaar. Wie weet, geeft een docent/leerkracht een vervolg aan zijn/haar carrière in het bedrijfsleven en zullen mensen vanuit het bedrijfsleven een vervolg zoeken binnen het onderwijs. Het zou zomaar kunnen. Wilt u meer weten, stuur een mail naar

Pand Strevelsweg Rotterdam

Niet alleen trots, ook blij en tevreden. De Rabobank Rotterdam heeft haar derde etage aan het pand Strevelsweg beschikbaar gesteld. Ook de Rabobank ondersteunt het initiatief van Adminbedrijf.nl. Wilt u het pand bezoeken? Dat kan, maar stuur van te voren een mail () zodat met u een afspraak kan worden gemaakt.

Netwerken is netjes werken

Niet alleen een workshop dat door één van de partners wordt gegeven (aan bedrijfsleven en onderwijs), ook geldt netwerken is netjes werken voor Adminbedrijf.nl! N.a.v. de Kick Off, zal de projectleiding in de maanden december 2016, januari en februari 2017 contact met u opnemen om het één en ander door te nemen, waaronder onder meer het geven van hoorcolleges dan wel inleidingen. Kunt u niet zo lang wachten, stuur dan alvast een mailbericht ().