Nieuwsbrief januari 2017

Via Adminbedrijf.nl heeft de student de kans zijn/haar toekomst meer kleur te geven met een HBO-opleiding. Met een afgerond MBO-4 diploma Financiële Beroepen/bedrijfsadministratie kan de student doorstromen naar het HBO: het aanbod Associate Degree (AD). De MBO van Adminbedrijf.nl sluit goed aan op het AD traject. Lees hieronder verder.

De uitdaging om na MBO naar HBO te gaan

Associate Degree AD) was een twee jarige opleiding dat gekoppeld was aan een HBO-bachelor. Door die koppeling los te laten is er meer ruimte ontstaan voor de AD om een eigen pedagogisch concept en arbeidsmarktprofiel neer te zetten. Hierdoor heeft de AD een eigen identiteit gekregen: een herkenbare en zelfstandige opleiding!

Hogeschool Rotterdam en Adminbedrijf.nl werken samen, waardoor studenten van Adminbedrijf.nl makkelijk kunnen instromen in de AD richting Financiële Administratie/Beroepen. De AD richting van Hogeschool Rotterdam ondersteunt de doorstroom naar een HBO-bachelor, als de AD-student daar behoefte aan heeft. De AD wordt zelfstandig gekeurd (geaccrediteerd).

De AD voorziet vooral in de behoefte van MBO-studenten en werkenden die wel verder willen leren maar niet een volledige HBO-bachelor willen volgen. Minister Bussemaker: ‘We geven hiermee een belangrijke impuls aan stapelen en Leven Lang Leren.’ Door de samenwerking is het voor bedrijven/organisaties erg interessant mee te denken over de blijvende afstemming van het onderwijscurriculum van Adminbedrijf.nl.

Nog niet aangesloten bij het partnernetwerk van Adminbedrijf.nl? Of is de behoefte om mee te denken en nieuwe ideeën in te brengen? Dan wordt u verzocht contact op te nemen met de projectleiding van Adminbedrijf.nl.

Stageplaatsen om ervaring op te doen

Toen ik studeerde wilde ik een stageplaats hebben. Maar ik kreeg steeds te horen dat niveau 2 of niveau 3 te laag was en ik moest maar elders vragen. Dit soort antwoorden frustreerden mij enorm. Ik wilde, hoe dan ook, werken aan mijn toekomst. Uiteindelijk vond ik een stageadres. Ik leerde erg veel. Mijn begeleider op het stageadres (praktijkbegeleider), had geen boodschap aan niveau 3 of 4 of zelfs niveau 2. Zijn credo was: ‘Iedereen moet leren en een kans krijgen’. Ik slaagde cum laude. Daarom ook vraag ik u of u een plek heeft voor studenten die nog geen stageplaats hebben. Studenten niveau 2, 3 en 4 die ooit werkzaam willen zijn in de Financiële dienstverlening. Mail naar: .

Pand Strevelsweg Rotterdam

Volop in bedrijf! De stagiaires zijn ‘werknemers’ en voelen dat ook zo. Het effect op studeren? Jazeker. Studenten, dus ‘werknemers’ maken meters. Wat kan een duaal aanbod mooi zijn.

Inleidingen en hoorcolleges

De inleidingen en hoorcolleges worden ingepland voor de periode februari – mei 2017. De spits wordt afgebeten door RABO Zuid, de heer Yilgin, directeur RABO Zuid. Zijn hoorcollege gaat over Ondernemen. Ook zal de heer Samson van Pro Management in februari starten met zijn inleidingen over Communicatie in Beweging. Er hebben zich inleiders aangemeld en met hen worden afspraken gemaakt wanneer een inleiding verzorgd kan worden. Het is goed denkbaar dat u een workshop, inleiding en/of hoorcollege wilt geven. Dat kan door een mail te sturen naar: .

Rechtsvorm een feit

Adminbedrijf.nl is met ingang van februari 2017 een stichting. De stichting wordt aangestuurd door een College van Bestuur. Het College van Bestuur wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur heeft een projectleider aangesteld die zich bezig houdt met de dagelijkse gang van zaken. De projectleider koppelt terug en legt verantwoording af aan het College van Bestuur en stuurt de werkgroepen aan. Die werkgroepen worden bemand door medewerkers vanuit onderwijs, lokale politiek en bedrijfsleven. Er zijn drie werkgroepen: onderwijs/educatie, doorgaande leerlijn en bedrijfsleven/netwerken. Interesse zitting te nemen in een werkgroep? Vraag om meer informatie via de mail: .


Projectleiding Adminbedrijf.nl