Nieuwsbrief september 2017

Tekort aan jongeren met mbo-opleiding

Adminbedrijf.nl maakte eerder melding van dat het bedrijfsleven zit te springen om jongeren met een middelbaar beroepsonderwijs. Nu bij de start van het nieuwe cursusjaar, meldde de NOS begin september dat het tekort groeit! Vooral in de horeca, zorg, techniek en logistiek staan op dit moment tienduizenden vacatures open. De vraag naar MBO opgeleiden met een Financieel Administratieve achtergrond, neemt ook toe. Zo ook de vraag naar stagiaires!
Dat blijkt uit onderzoek van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en uitkeringsinstantie UWV. Tussen september 2016 en februari dit jaar ontstonden 214.000 vacatures op MBO-niveau. In het laatste kwartaal van 2016 lag het aantal vacatures 26 procent hoger dan een jaar eerder. Tegelijkertijd vragen veel minder jongeren een WW-uitkering aan. Ook laat het onderzoek zien dat de vraag naar jongeren met een MBO-diploma op niveau 2, 3 en 4 groeiende is. Waar Adminbedrijf.nl al lange tijd de aandacht op vestigt is dat MBO opgeleiden en MBO stagiaires volop nodig zijn, ondanks of zelfs dankzij de automatisering en de robotisering van werk. De arbeidsmarkt verandert op alle niveaus. Op het vlak van de Financiële Administratie verandert er de komende jaren veel. Daarom is Adminbedrijf.nl volop in het gesprek over de verbetering of zo men wil de verandering van het onderwijscurriculum. Dat is echt nodig, omdat de ‘nieuwe boekhouder’ dienst-/serviceverlener wordt die niet alleen kennis heeft van cijfers, ook van automatiseringsprogramma’s en processen, van fiscale vraagstukken, van onafhankelijk en gedegen advies geven en van ontzorgen.

 

Stichting Adminbedrijf.nl

Met ingang van half juni 2017 is de Stichting een feit.

1. De stichting heeft als doel:

 • het samen met bedrijfsleven en Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO), Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) en Hoger Beroepsonderwijs (HBO) aanjaagfunctie voeren over het opleiden van studenten in de financieel (administratieve) beroepen;
 • het stimuleren van innovatieve flexibele opleidingsconcepten;
 • het bieden van een platform voor het bedrijfsleven waar het bedrijfsleven voortdurend geïnformeerd wordt over de mogelijkheden die het beroepsonderwijs kan bieden;
 • het initiëren en faciliteren van een kennisnetwerk tussen relevante bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen op VMBO, MBO en HBO niveau;
 • alsmede al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting tracht haar doel zoals uiteengezet in lid 1 te verwezenlijken door het uitoefenen of doen uitoefenen van de volgende activiteiten:

 • het adviseren aan de onderwijsinstellingen over reguliere opleidingsprogramma’s;
 • het ondersteunen van de werving van studenten voor de financieel (administratieve) bedrijfstak;
 • het mede zorgdragen voor een kwalitatief goede (hybride) leeromgeving, waarbij school en beroepspraktijk fysiek bij elkaar worden gebracht, en het werven van stageplaatsen;
 • het bevorderen van de begeleiding van de beroepspraktijkvorming;
 • het ondersteunen bij en katalysator zijn van de uitvoering van onderzoeksvragen en innovatieopdrachten;
 • het organiseren van kenniskringen;
 • het bevorderen van state of the art equipement in de uitvoeringslocaties van de betrokken uitvoeringspartners (onderwijs en bedrijfsleven);
 • de bevordering van samenwerking tussen onderwijs, ondernemers, onderzoek en overheid; en
 • het verzorgen van trainingen voor docenten in de financieel (administratieve) bedrijfstak.
 • Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht vergaderden officieel voor de eerste keer op 6 september. Zij stemden in met en keurden de beleidsdocumenten goed waaronder de businesscase.

Bijeenkomst partners/deelnemers en samenwerkende organisaties

Dat is de arbeidsmarkt, de politiek en de samenwerkende instituten (AD traject, VMBO Penta College en Start College Zadkine). Begin november 2016 vond er een kick off plaats op locatie (auditorium) RABO Bank Centrum Rotterdam. Adminbedrijf.nl is een jaar verder en ligt op koers. De rechtsvorm is klaar, het specifieke onderwijsaanbod is afgestemd met inleiders/workshop-aanbieders en de vraag naar de eerste stageplaatsen wordt op dit moment uitgewerkt. In november vindt de tweede kick off plaats. Met RABO Bank wordt overlegd of wederom gebruik kan worden gemaakt van het auditorium. Waarom? Omdat RABO één van de partners is en wanneer je naar buiten kijkt is heel Rotterdam te zien: o.a. het afzetgebied van Adminbedrijf.nl. Overigens er zijn meerdere ondernemingen uit Amsterdam e.o. die voor stageplaatsen hebben aangeklopt. De groei zit er in en dat moet zo blijven. Wanneer de kick off in november plaatsvindt, wordt nader bekend gemaakt d.m.v. het versturen van individuele berichten. Niet onvermeld mag blijven dat Rotterdam Sport Support ook partner is. Daardoor mag financieel administratieve bijstand worden verleend aan grote voetbalverenigingen op Zuid. Mooi toch!

Aanmelden als student (MBO) nu nog? Kan dat?

Elke student (jongere) is welkom. Een adviesgesprek kan helpen duidelijkheid te krijgen in wat men (jongere) wil en kan. Doordat het accent van de opleiding op ‘Werkend Leren en Lerend Werken’ ligt, staat de arbeidsmarkt dicht bij de theorie en andersom. Niet teveel in de schoolbanken, maar gelijk al de praktijk leren kennen. Zij die dergelijke routes hebben gevolgd, willen niet anders meer en kijken er met veel genoegen op terug. Ben jij de jongere die wil werken aan jouw eigen toekomst of kent u in uw kring jongeren die nog geen duidelijke keuzes hebben kunnen maken? Meld je aan bij Adminbedrijf.nl (). “Je bent nooit te laat en beter laat dan nooit”.