Nieuwsbrief december 2017

Terugblik Kick Off 16 november: een groot succes

De tweede Kick Off van Adminbedrijf.nl die plaats vond op locatie Rabobank Blaak te Rotterdam. In het auditorium ontving gastheer Sezgin Yilgin, Rayondirecteur Rabobank Zuid en lid van de Raad van Toezicht Adminbedrijf.nl, de bezoekers. Sezgin was één van de inleiders. In zijn betoog ging hij in op Zelfredzaamheid jongeren en de economische ontwikkelingen.

De andere inleiders boeiden de bezoekers met wat zij aan hen voorlegden. Zo meldde Fons van Efferen, voorzitter College van Bestuur Adminbedrijf.nl en teamleider van Opleiding cluster Administratief, Financieel en Secretarieel,  waarom Adminbedrijf.nl voor jongeren en het bedrijfsleven belangrijk is en wat er van de medewerking wordt verwacht. Franklin Vintges, directeur Opleiding cluster Administratief, Financieel, Secretarieel en voorzitter van de Raad van Toezicht Adminbedrijf.nl, gaf een inkijk in het hybride leren en de spanningen hieromtrent.
Pieter van Keulen, projectmanager Adminbedrijf.nl en eigenaar van Inter Face Care (bureau voor Personeel, Organisatie en Advies), ging in op de effecten van taalachterstand/laaggeletterdheid bij kinderen en jongeren en het effect hiervan op onderwijs en arbeidsmarkt. De opdracht van deze twee ‘grootheden’ is nu echt met elkaar schakelen.
De ‘uitsmijter’ was een knallend betoog van Wim van Sluis, ambassadeur Adminbedrijf.nl en partner Daamen & Van Sluis, over netwerken en community. Hij gaf onder meer een inkijk in de ontwikkelingen in de financiële administratieve wereld en stipte de noodzaak aan jongeren kansen te geven zich verder te ontwikkelen. Na de betogen, was er tijd voor informeel samenzijn en netwerken. Dat bleek een succes te zijn, omdat bedrijven stageplaatsen aanboden en in gesprek gingen met onderwijs professionals over hoe intensiever te kunnen samenwerken.

Het kan: onderwijs en arbeidsmarkt bij elkaar brengen en jongeren perspectieven laten zien. Tevreden ging een ieder zijns weegs. Voor herhaling vatbaar. Ook dank aan Willem Groenendijk, Rayondirecteur Rabobank Capelle aan den IJssel & Rotterdam Prins Alexander voor zijn support en inbreng.

Bedrijfsleven en Onderwijs nemen deel aan diverse werkgroepen

Het hybride leren wordt gezien als een ‘must’. Daardoor kunnen jongeren zich beter en gerichter ontwikkelen doordat onderwijs en bedrijfsleven (arbeidsmarkt) meewerken aan het beïnvloeden en opnieuw samen-/afstellen van het onderwijscurriculum/eindtermen. Daarom wil Adminbedrijf.nl versneld starten met het in leven roepen van drie werkgroepen waarin de lokale politiek (gemeente Rotterdam en mogelijk ook de omliggende gemeenten), het bedrijfsleven en onderwijs zitting hebben. De werkgroepen adviseren het projectmanagement en het College van Bestuur over richting bepaling, curricula/eindtermen en ontwikkelingen.

De drie werkgroepen zijn:

  1. Werkgroep Educatie
  2. Werkgroep Doorgaande leerlijn
  3. Werkgroep Samenwerking

Tijdens de Kick Off van 16 november en de contacten daarna met de projectmanager Adminbedrijf.nl, gaven bedrijven aan zitting te willen nemen in één of meerdere werkgroepen. Sowieso neemt de gemeente Rotterdam zitting in de Werkgroep Doorgaande leerlijn. Ook de gemeente omarmt en ondersteunt het initiatief van Adminbedrijf.nl.

En wil men zich aanmelden voor een plaats in één van de werkgroepen? Dat kan. Stuur een mail naar het projectmanagement en er wordt contact met u opgenomen. Mailadres: .

Onderwijs en bedrijfsleven: de cilinders achter het succes!


Wil een motor goed draaien, dan moeten de cilinders schoon zijn. Dat geldt ook voor Adminbedrijf.nl. De cilinders zijn het onderwijs, de politiek en het bedrijfsleven (arbeidsmarkt). De motor zorgt er voor dat jongeren toekomstperspectieven zien/krijgen en de uitdaging aannemen om ‘de toekomst van onze maatschappij’ te zijn.

Daarom een bedankje voor de aanwezigen (de cilinders) tijdens de Kick Off.

Vanuit de opleidingswereld waren aanwezig Zadkine

Hogeschool Rotterdam AD traject

Scheepvaart & Transport College.

Vanuit de bedrijfsleven (arbeidsmarkt):

Rabobank Rotterdam en Capelle aan den IJssel
Pro Management
Inter Face Care

Daamen & Van Sluis
Rotterdam Sport Support
Vreden Coaching
PSA Financials & Consultancy B.V.
Fynder Foundation
Biesbosch Aktief
Informer
Hamrah
Breeman Auto's
Stichting Buijk Coaching
Y2P Administraties
Current Ratio Recruitment
Gemeente Rotterdam
Expo Select
YML

Tot slot

Adminbedrijf.nl is op zoek naar een andere locatie. Omdat het pand aan Strevelsweg te Rotterdam is verkocht, moet Adminbedrijf.nl er met ingang van 1 augustus 2018 uit zijn. Inmiddels lijkt er een oplossing te zijn. Een voor Adminbedrijf.nl schitterende oplossing, maar we zijn er nog niet. De gesprekken hieromtrent zijn in volle gang. Het ziet er goed uit, maar de huid verkopen we niet voordat de beer is geschoten. Daarom blijft de oproep staan: wij zijn op zoek naar een nieuwe werk/praktijk locatie.