Nieuwsbrief maart 2018

Adminbedrijf.nl heeft in de maand januari drie studenten hbo AD en twee studenten mbo niveau 4 Financiële Beroepen, aan stageadressen geholpen. De studenten zijn blij en ook de ondernemers zijn tevreden: een leuk succes.

Studenten die net zijn begonnen met hun opleiding, moeten korte stageperiodes invullen. Zij kunnen nog niet veel. Oriënteren op de arbeidsvloer helpt hen de praktijk te proeven. Adminbedrijf.nl heeft ondernemers nodig die deze studenten de gelegenheid willen geven een eerste stageperiode bij hen in te vullen. Doet u mee en wilt u hen een kans geven?

Het Alumnibeleid

Het Alumnibeleid van Adminbedrijf.nl houdt in: oud-studenten volgen, stageplaatsen en donaties regelen. Wat betreft het regelen van stageplaatsen ligt Adminbedrijf.nl  op koers, mede door goede contacten met ondernemers. Daarvoor dank!
Wat betreft donaties regelen, kunnen wij nog hulp gebruiken. Adminbedrijf.nl is momenteel druk bezig met het benaderen van donateurs. Ondanks het feit dat de economie bloeit, is dit geen makkelijke opgave.
De donaties komen ten goede aan het proces om jongeren op te leiden en te begeleiden voor én naar een werkperspectief. Deze jongeren hebben tevens meer begeleiding en ondersteuning nodig en daar zet Adminbedrijf.nl zich helemaal voor in.

Hiernaast volgt het alumnibeleid van Adminbedrijf.nl ook afgestudeerde mbo-ers. Dit doen wij om contact te houden met de afgestudeerde student en uiteraard om na te gaan waar ze terecht zijn gekomen. Er is een grote groep die na het mbo of fulltime of parttime verder gaat studeren.

In deze nieuwsbrief halen wij twee alumni naar voren. Dit om te laten zien dat successen geboekt worden. Student J.L. uit Zoetermeer volgt zijn laatste fase hbo richting accountancy en studente A.T. heeft een prachtige baan bij de gemeente Rotterdam. Overigens komen nagenoeg alle studenten die via Adminbedrijf.nl begeleid worden, goed terecht; daar mogen wij allemaal trots op zijn!

Hybride Leren

 De hybride leeromgeving wordt als onderwijsvorm populairder. Leerlingen en studenten maken zo kennis met de praktijk en worden opgeleid tot flexibele professionals. Al jaren investeert Adminbedrijf.nl in het hybride leren en wij juichen deze onderwijsvorm enorm toe.
 
Wat regelmatig naar voren komt is: het vraagstuk hoe leerlingen en studenten het leerproces op een juiste wijze kunnen afstemmen op wat de praktijk vraagt, hoe zij daarin goed begeleid kunnen worden en hoe zij hun manier van denken, leren en leven moeten afstemmen op onder meer dat van opleiders en werkgevers.
 
Adminbedrijf.nl ervaart dat er sprake is van generatiekloven, die overigens niet van deze tijd zijn. Echter, de huidige leerling en student heeft een andere attitude en ook andere ideeën die wel van deze tijd zijn. Maar het vraagstuk blijft recht overeind staan. Hoe dit aan te pakken dan wel inzichtelijk maken? Meer weten? Volg de nieuwsbrieven of vraag om een gesprek met het management van Adminbedrijf.nl.

7 maart bijeenkomst

 ENC Capelle (ondernemerskring) organiseert op 7 maart een event over: het onderwijs moet opleiden voor banen die nu nog niet bestaan: een onmogelijke taak of is de oplossing intensieve samenwerking met het bedrijfsleven?
Deelnemers zijn politici, ondernemers, schoolbesturen en ook Adminbedrijf.nl die optreedt (projectleider) als moderator. Wij houden u op de hoogte wat de uitkomst is of wat het resultaat van dit event is.

De werk-/projectgroepen

De werk-/projectgroepen worden in de april samengesteld. Deze groepen geven het College van Bestuur van Adminbedrijf.nl advies en informatie over het te voeren beleid en over datgene waarop men zich kan of zelfs moet richten. De groepen kunnen gezien worden als adviesgroepen die kennis hebben van het onderwijsbeleid en van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dat leden van deze groepen ook politiek bewust moeten zijn, is vanzelfsprekend. Adminbedrijf.nl heeft behoefte aan voeding en begeleiding! De drie groepen zijn:

  1. Werk-/projectgroep Educatie
  2. Werk-/projectgroep Doorlopende leerlijnen
  3. Werk-/projectgroep Samenwerking.

Elke groep bestaat uit zes tot acht deelnemers. De potentiële deelnemers worden in maart benaderd.