Nieuwsbrief juni 2018

Daarom kan Adminbedrijf.nl gezien worden als een ‘ontmoetingsplaats’ waar studenten van het Mbo en van het Hbo uitstekend worden voorbereid om een positie op de arbeidsmarkt te verwerven.Een belangrijk tweede doel is het voorbereiden van docenten op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.

Hierdoor kunnen zij het onderwijsaanbod beter afstemmen op wat de arbeidsmarkt vraagt van ‘aanstromende beroepsbeoefenaren’.

De Stichting tracht dit onder andere te realiseren door:

 • het mede zorgdragen voor een kwalitatief goede hybride leeromgeving, waarbij school en beroepspraktijk fysiek bij elkaar worden gebracht;
 • het verzorgen van trainingen en masterclasses voor docenten door experts vanuit het bedrijfsleven;
 • het bevorderen van “state of the art equipment” in de uitvoeringslocaties van de betrokken uitvoeringspartners;
 • het verzorgen van gastcolleges voor studenten door experts vanuit het bedrijfsleven;
 • het initiëren en faciliteren van een kennisnetwerk tussen relevante bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen;
 • het bieden van een digitaal platform;
 • het aanbieden van docentenstages bij relevante bedrijven en/of organisaties voor een periode van een dag tot meerdere dagen per cursusjaar.

Het onderwijs aan de Mbo-studenten wordt verzorgd door docenten van Zadkine, Hbo-studenten door docenten van de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast zullen er regelmatig hoorcolleges en masterclasses
worden verzorgd door specialisten uit het bedrijfsleven. Alle lessen en colleges worden verzorgd op dezelfde locatie van het leerbedrijf. Het leerbedrijf is gevestigd in gebouw RAC van de Hogeschool. Er wordt gestreefd naar optimaal contact tussen onderwijs en bedrijf. De lessen die verzorgd worden op het Mbo en Hbo moeten zoveel als mogelijk aansluiten op de beroepspraktijk van het leerbedrijf.

Stichting Adminbedrijf.nl zet in op onder andere de noodzakelijke groei van leer-/werkplekken te realiseren. Daarom ook wordt intensief gewerkt aan het benaderen van bedrijven en organisaties,waaronder ook stichtingen, ZZPers en vrijwilligersorganisaties, om stageplaatsen en/of opdrachten voor het leerbedrijf binnen de opleidingen beschikbaar te stellen. Het is immers van groot belang dat studenten ervaring opdoen in de echte praktijk. Geen simulatie, maar direct inspelen op wat hybride leerprocessen vragen.

Adminbedrijf.nl als intermediaire Stichting zorgt ervoor dat studenten praktisch worden opgeleid, ook maakt zij mogelijk dat het theoretisch kader binnen de opleiding up-to-date is en blijft. Immers onze huidige studenten zijn de toekomst van onze maatschappij.

De intermediaire rol houdt in dat Adminbedrijf.nl, Onderwijs en de Arbeidsmarkt aan elkaar koppelt door:

 • een breed (professioneel en sociaal) netwerk neer te zetten waardoor het onderwijs en de arbeidsmarkt elkaar voeden;

 • professionals uit het onderwijs en de arbeidsmarkt elkaars werkvelden te leren verkennen: o.a. door docentstages en gastcolleges/inleidingen;

 • begeleidend (waaronder coachend) zijn om met docenten en ook professionals vanuit de arbeidsmarkt in gesprek te gaan over eigen leer- en ontwikkelroutes en feedback te geven op eigen organisaties waardoor de focus gericht blijft op het hybride leren. Daarnaast met docenten en onderwijsmanagement in gesprek gaan over de zin van docentstages en hen hierin te begeleiden;

 • onderhandelend te zijn: bedrijven en organisaties geïnteresseerd te krijgen voor het deelnemen aan waartoe Adminbedrijf.nl is opgezet en om stageplaatsen en/of reële opdrachten te verwerven.

 • faciliterend te zijn waardoor er voldoende goede werkruimte en volwaardige werkplekken voor studenten en docenten zijn. Met volwaardige werkplekken wordt onder andere bedoeld niet alleen bureaus en stoelen, ook goed functionerend ICT mogelijkheden.

 • een bijdragen te leveren aan de ontwikkelingen en het aanpassen van de eindtermen(curriculum) waardoor de theorie meer is afgestemd op de praktijk.

 • aandacht geven aan doorlopende leerlijnen, waardoor schooluitval gereduceerd kan worden. 


Adminbedrijf.nl moet gezien worden als de plus op het aanbod, waardoor studenten een echt vak leren en vaak direct gekoppeld worden aan een baan en/of door willen studeren. Het gevolg hiervan is dat jongeren/studenten minder snel gebruik hoeven te maken van een uitkering of uit een uitkeringssituatie kunnen komen en een volwaardige deelnemer wordt aan het economische leven, omdat zij een vak hebben geleerd en een baan hebben weten te verwerven.