Tijdens de zomervakantie is er veel gebeurd: Adminbedrijf.nl zat niet stil! Er was sprake van leuke en minder leuke gebeurtenissen. Minder leuk was het besluit te nemen over het stoppen met de subsidieaanvraag Regionaal InvesteringsFonds (RIF). Tijdens de aanvraag werden de regels aangescherpt, werd de onduidelijkheid over de hoogte van een te verkrijgen subsidiebedrag groter en nam de verantwoordingsdruk toe. Was dit van te voren niet te voorzien? Er werd geconstateerd dat het steeds lastiger werd om de subsidie te realiseren. Het doorzetten had te maken met dat d.m.v. een extra financiële stimulans, kansen werden gezien Adminbedrijf.nl voorloper te laten zijn in wat betreft het werken met de nieuwste technologische ontwikkelingen (software) op het gebied van alle administratieve processen. Daarin onderscheidt Adminbedrijf.nl zich nu.

Lees meer

  • 1
  • 2