Nieuws

Nieuwsbrief september 2019

Nieuwsbrief september 2019

Adminbedrijf.nl stimuleert de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven (arbeidsmarkt-organisaties e.d.), onder andere door het hieronder nader omschreven aanbod.

Lees meer

Nieuwsbrief augustus 2018

Nieuwsbrief augustus 2018

U bent uitgenodigd!

Een prachtige, levendige en sportieve zomer dit jaar. Prachtig omdat het weer enorm goed was, levendig omdat iedereen buiten was en sportief omdat er een veelheid van sporten werd gepresenteerd met veel prijzen voor Nederlandse sporters. En... Adminbedrijf.nl? Adminbedrijf.nl is tijdens deze mooie periode doorgegaan.

Lees meer

Nieuwsbrief juni 2018

Nieuwsbrief juni 2018

De stichting Adminbedrijf.nl is een samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs (Mbo en Hbo) met tot doel toekomstige studenten binnen de financieel administratieve beroepen een excellent leertraject aan te
bieden.

Lees meer

Nieuwsbrief maart 2018

Nieuwsbrief maart 2018

Adminbedrijf.nl heeft in de maand januari drie studenten hbo AD en twee studenten mbo niveau 4 Financiële Beroepen, aan stageadressen geholpen. De studenten zijn blij en ook de ondernemers zijn tevreden: een leuk succes.

Studenten die net zijn begonnen met hun opleiding, moeten korte stageperiodes invullen. Zij kunnen nog niet veel. Oriënteren op de arbeidsvloer helpt hen de praktijk te proeven. Adminbedrijf.nl heeft ondernemers nodig die deze studenten de gelegenheid willen geven een eerste stageperiode bij hen in te vullen. Doet u mee en wilt u hen een kans geven?

Lees meer

Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief december 2017

De tweede Kick Off van Adminbedrijf.nl dat plaats vond op locatie Rabobank Blaak te Rotterdam. In het auditorium ontving gastheer Sezgin Yilgin, Rayondirecteur Rabobank Zuid en lid van de Raad van Toezicht Adminbedrijf.nl, de bezoekers.

Lees meer

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief september 2017

Adminbedrijf.nl maakte eerder melding van dat het bedrijfsleven zit te springen om jongeren met een middelbaar beroepsonderwijs. Nu bij de start van het nieuwe cursusjaar, meldde de NOS begin september dat het tekort groeit! 

Lees meer

Nieuwsbrief januari 2017

Nieuwsbrief januari 2017

Via Adminbedrijf.nl heeft de student de kans zijn/haar toekomst meer kleur te geven met een HBO-opleiding. Met een afgerond MBO-4 diploma Financiële Beroepen/bedrijfsadministratie kan de student doorstromen naar het HBO: het aanbod Associate Degree (AD). De MBO van Adminbedrijf.nl sluit goed aan op het AD traject. Lees hieronder verder.

Lees meer

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016

De laatste nieuwsbrief van 2016. Adminbedrijf.nl sluit het jaar goed af. Het pand aan Strevelsweg Rotterdam (3e etage Rabo Gebouw) is een voortreffelijke werk-/leerplek. Veel waardering voor de samenwerking met o.a. de Rabo Bank. Onder andere omdat er uiteraard ook veel waardering is voor de samenwerking met u. Onze wens is dit in 2017 te continueren en de lijnen nog strakker aan te trekken.

Lees meer

Nieuwsbrief november 2016

Nieuwsbrief november 2016

De Kick Off op 2 november werd druk bezocht. Er werd een uiteenzetting gegeven over de toekomst van het vak Financieel Administratief Medewerker en de ontwikkelingen in de wereld van de administratie en accountancy. Ook aandacht voor het onderwijsveld: curricula aanpassingen en het hybride leren. Tijdens het informele werd er deel flink genetwerkt. Zie verder het verkort persbericht.

Lees meer

Nieuwsbrief oktober 2016

Nieuwsbrief oktober 2016

Op 2 november de Kick Off met vier gastsprekers. Zij nemen ons mee naar de connectie tussen Onderwijs en Arbeidsveld/Bedrijfsleven en de toekomst van de beroepsgroep Financiele Bedrijfsvoering. Ook de technologische ontwikkelingen krijgt aandacht. De gastsprekers zijn: Wim van Sluis, Kees Schaap, Luc Verburgh en Geert Eijkenboom.

Lees meer

Locatie

Opdrachtgever

opdrachtgever dark

Wat is Adminbedrijf.nl?

Adminbedrijf.nl is een intensieve samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Hierbij is niet alleen sprake van een volledige aansluiting van theorie en praktijk, maar speelt het onderwijs ook direct in op vragen vanuit de markt. Adminbedrijf.nl maakt dit mogelijk door samen te werken met een ROC (zoals onder andere Zadkine) en diverse administratiekantoren. Adminbedrijf.nl is ook interessant voor uw accountantskantoor, bedrijf, stichting, vereniging en kan ook ingezet worden voor het MKB en ZZP'ers.


De administratie van uw bedrijf/stichting/vereniging kan worden uitgevoerd door Adminbedrijf.nl


Bij Adminbedrijf.nl voeren MBO-studenten van administratieve en financiële opleidingen vanuit een werkomgeving (administratieve) opdrachten van en voor bedrijven uit. De studenten werken onder leiding van professionals die uit de aangesloten bedrijven komen. Deze werkomgeving is niet alleen gericht op de praktijk, ook de theoretische kant krijgt veel aandacht. Door de intensieve samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven sluiten theorie en praktijk volledig op elkaar aan. Er wordt binnen het onderwijs direct ingespeeld op vragen vanuit de markt c.q. opdrachtgevers.

Adminbedrijf.nl is opgericht vanuit een samenwerkingsverband tussen Zadkine en diverse administratiekantoren. Het doel is om het hybride leren in de sector Financieel administratieve beroepen vorm te geven. Diverse administratiekantoren, banken, lokale overheden, automatiseerders en diverse bedrijven/organisaties zijn reeds toegetreden als partner.

‘Leren en Werken’ loont

‘Leren en Werken’ loont

Het concept ‘Leren en Werken’ werkt. In 2011 startte de pilotsamenwerking tussen Zadkine en Pro Management. Dit resulteerde in de ‘Stichting Pro Management School Future Financials’. De pilot laat zien dat er sprake is van een lage uitval en een hoog percentage geslaagden. Alle afgestudeerden vonden op zeer korte termijn een baan en/of zijn doorgestroomd naar het HBO. Het concept van de pilot is toe aan verbreding, meer MBO-studenten gaan leren én werken. Hiervoor zijn meer opdrachten vanuit onder andere het bedrijfsleven nodig. Tevens is het tijd om aansluitende leerlijnen verder te ontwikkelen van VMBO t/m HBO.
Van pilot naar Adminbedrijf.nl

Van pilot naar Adminbedrijf.nl

Momenteel zijn er binnen Adminbedrijf.nl nog niet voldoende werkplekken om alle studenten van de opleiding Financiële beroepen in dit concept op te leiden. Om de noodzakelijke groei van leer/werkplekken te realiseren, heeft Adminbedrijf.nl meer opdrachten nodig om alle studenten aan het werk te zetten. Bij opdrachten denken wij niet alleen aan het verwerken van financiële boekingsdocumenten van bedrijven/stichtingen/verenigingen, maar de studenten kunnen bijvoorbeeld ook de ledenadministratie van een vereniging bijhouden en de daarbij behorende verwerking van de contributie.
De studenten werken onder leiding van professionals van de aangesloten administratiekantoren. Dit garandeert dat de kwaliteit van het werk niet onder doet van ieder ander administratiekantoor. Omdat de studenten geen vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden – zij krijgen een uitstekende opleiding – kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een heel aantrekkelijk tarief. Desgewenst kunnen organisaties in contact komen met de deelnemende administratiekantoren om gebruik te maken van de inzet van studenten. Deelnemende administratiekantoren kunnen niet buiten Adminbedrijf.nl om tegen lage tarieven opdrachten binnen halen. Er ontstaat dan een oneigenlijke concurrentie. Bedrijven met eigen administratieafdelingen kunnen ook gebruik maken van Adminbedrijf.nl.

Student

student b gr

LEREN EN WERKEN BINNEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPEN

Interesse in een financieel administratieve opleiding, maar wil je niet fulltime naar school? Met de opleiding Financieel administratieve beroepen ga je naar school én dagelijks aan de slag voor echte opdrachtgevers. Bij deze opleiding gaan wij werken met het concept Adminbedrijf.nl, dat wordt opgericht vanuit een samenwerkingsverband tussen Zadkine, diverse administratiekantoren en een bureau voor HRM/HRD.

Opleiding (Financieel) administratieve beroepen

Opleiding (Financieel) administratieve beroepen

Vanwege de samenwerking tussen Stichting Adminbedrijf.nl en Zadkine kun je bij Zadkine de opleiding F, S en C beroepen volgen. Denkbaar is dat een ROC niet zijnde Zadkine, ook de samenwerking wil aangaan met Adminbedrijf.nl of dat studenten van betreffende MBO de route van Adminbedrijf.nl volgen. Daarover kunnen afspraken gemaakt worden. Bij Zadkine kun je de opleiding Financiële, Secretariële en Commerciële beroepen volgen. Met de opleiding Financiële beroepen op niveau 4, word je onder meer opgeleid tot bedrijfsadministrateur of junior assistent accountant. In deze beroepen zorg je ervoor dat de leiding van het bedrijf altijd goed weet hoe het bedrijf er financieel voor staat. Je houdt je bezig met het controleren, beheren, analyseren en rapporteren van financiële gegevens, onder meer door gebruik te maken van de nieuwste software. Ook zal ‘de beroepsbeoefenaar van de nabije toekomst’ meer de serviceverlener en adviseur zijn. De studenten worden volledig opgeleid voor wat de toekomst vraagt. Onder meer worden zij opgeleid in wat SBR inhoud. Zij volgen de module ‘met SBR rapporteert u glashelder’. Op onze locatie in Rotterdam Zuid, kun je momenteel deze opleiding volgen als sprinttraject. Tijdens deze opleiding bij Zadkine, ga je direct zowel leren als werken. Het is de bedoeling dat deze trajecten in de nabije toekomst op verschillende locaties binnen het Rijnmondgebied worden aangeboden. Dit hoeft niet in een schoolgebouw plaats te vinden, er wordt naar gestreefd om deze trajecten in een kantoorgebouw te huisvesten. De docenten van Zadkine komen dan naar het kantoorgebouw toe om daar de lessen te verzorgen.
Adminbedrijf.nl in Rotterdam Zuid

Adminbedrijf.nl in Rotterdam Zuid

Op onze locatie in Rotterdam Zuid gaan wij werken met het concept Adminbedrijf.nl. Dit wordt opgericht vanuit een samenwerking tussen Zadkine, diverse administratiekantoren en bedrijven/organisaties. Het houdt in dat je als stagiair vanuit een werkomgeving opdrachten van bedrijven uitvoert, onder leiding van professionals die uit de aangesloten bedrijven komen. Deze werkomgeving is niet alleen gericht op de praktijk, ook de theoretische kant krijgt veel aandacht. Door de intensieve samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven sluiten theorie en praktijk volledig op elkaar aan. Er wordt binnen het onderwijs direct ingespeeld op vragen vanuit de markt/ opdrachtgevers. Na de opleiding ken je de echte beroepscomponent veel beter, waardoor je kansen op de arbeidsmarkt toenemen.
De beroepen veranderen

De beroepen veranderen

De financieel administratieve beroepen veranderen. De komende jaren zal financieel administratieve informatie steeds meer worden gedigitaliseerd. Hierdoor heb je veel kennis nodig van geautomatiseerde werkprocessen en rapportages. Omdat de duale leerroute toekomstgericht is en blijft, is er onder meer aandacht voor rapporteren via SBR. Binnen Adminbedrijf.nl leer je om te gaan met dit soort procedures en krijg je snel inzicht in de administratieve organisatie en interne controle. Je werkt namelijk volledig digitaal. Bij Aminbedrijf.nl werk je met de allernieuwste software en word je met diverse trainingen opgeleid tot specialist. Na het behalen van je MBO-diploma kun je optreden als adviseur of controller naar bedrijven. Hierdoor kun je een bedrijf een bredere dienstverlening bieden, dan alleen administratieve opdrachten.
‘Traject Leren en Werken’ loont

‘Traject Leren en Werken’ loont

Het concept ‘Leren en Werken’ werkt. In 2011 startte de pilotsamenwerking tussen Zadkine en 'Stichting Pro Management School Future Financials’. De pilot laat zien dat er sprake is van een lage uitval en een hoog percentage geslaagden. Alle afgestudeerden vonden op zeer korte termijn een baan en/of zijn doorgestroomd naar het HBO. Het concept van de pilot is toe aan verbreding, meer MBO-studenten kunnen hier gaan leren én werken.
Waarom Adminbedrijf.nl?

Waarom Adminbedrijf.nl?

  • Je wordt opgeleid tot bedrijfsadministrateur of junior assistent accountant.
  • Je werkt ’s ochtends bij een aangesloten administratiekantoor en krijgt ’s middags les van Zadkine op dezelfde locatie.
  • Je leert werken met de allernieuwste software.
  • Je wordt opgeleid tot specialist, waardoor je na je opleiding kunt optreden als adviseur naar bedrijven.
  • Je wordt zodanig opgeleid dat je kunt deelnemen aan externe examens, zoals het Praktijkdiploma Boekhouden. In het bedrijf leer je dit vak daadwerkelijk in de praktijk.
  • Je krijgt intensieve begeleiding van praktijkbegeleiders uit het bedrijf en een studieloopbaanbegeleider van Zadkine.
  • De stageovereenkomst kan bij goed functioneren worden omgezet in een arbeidsovereenkomst. Ook kun je wellicht tijdens je opleiding al bij het bedrijf gaan werken.
  • Bemiddeling bij het zoeken naar een werkbetrekking na voltooiing van de opleiding.
  • Wil je door naar het HBO, dan sluit deze opleiding perfect aan.

Administratiekantoor / professional

administratiekantoor dark

Wat is Adminbedrijf.nl?

Bij Adminbedrijf.nl voeren mbo-studenten van administratieve en financiële opleidingen vanuit een werkomgeving (administratieve) opdrachten van bedrijven uit. De studenten werken onder leiding van professionals die uit de aangesloten bedrijven komen. Deze werkomgeving is niet alleen gericht op de praktijk, ook de theoretische kant krijgt veel aandacht. Door de intensieve samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven sluiten theorie en praktijk volledig op elkaar aan. Er wordt binnen het onderwijs direct ingespeeld op vragen vanuit de markt c.q. opdrachtgevers. Adminbedrijf.nl is opgericht vanuit een samenwerkingsverband tussen Zadkine, diverse administratiekantoren en een bureau voor HRM/HRD. Het doel van Adminbedrijf.nl is om het hybride leren in de sector Financieel administratieve beroepen vorm te geven.

Traject ‘Leren en Werken’ loont

Traject ‘Leren en Werken’ loont

Het concept ‘Leren en Werken’ werkt. In 2011 startte de pilotsamenwerking tussen Zadkine en Pro Management. Dit resulteerde in de ‘Stichting Pro Management School Future Financials’. De pilot laat zien dat er sprake is van een lage uitval en een hoog percentage geslaagden. Alle afgestudeerden vonden op zeer korte termijn een baan en/of zijn doorgestroomd naar het HBO. Het concept van de pilot is toe aan verbreding, meer MBO-studenten gaan leren én werken. Hiervoor zijn meer opdrachten vanuit onder andere het bedrijfsleven nodig. Tevens is het tijd om aansluitende leerlijnen verder te ontwikkelen van VMBO t/m HBO.
Van pilot naar Adminbedrijf.nl

Van pilot naar Adminbedrijf.nl

Om de noodzakelijke groei van leer/werkplekken te realiseren zullen particuliere subsidieverstrekkers benaderd worden. De eventueel te verkrijgen subsidie veronderstelt deelname van bedrijfsleven, lokale overheden en onderwijs in de vorm van cofinanciering (in natura en/of in geld). De verkregen subsidie wordt onder andere besteed aan ontwikkeling, tegemoetkoming bij trainingen – hoorcolleges – bijeenkomsten – facilitaire kosten. Naast subsidietoekenning, kunnen deelnemers/partners en derden een donatie doen of gebruik maken van het sponsorpakket. Donatie en sponsoring is volledig aftrekbaar.
Interesse in Adminbedrijf.nl

Interesse in Adminbedrijf.nl

Met meerdere schoolbesturen van het VO, MBO en HBO wordt gesproken over deelname en zijn er reeds afspraken gemaakt. Ook is er met veel bedrijven gesproken over het concept Adminbedrijf.nl. Veel bedrijven zijn bereid opdrachten weg te zetten bij Adminbedrijf.nl. Ook de gemeente Rotterdam omarmt het initiatief alsmede de Gemeente Capelle aan den IJssel.
Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst

Meerdere ondernemers/bedrijven hebben de deelname bevestigd: door aanbod van stage-/werkplaatsen (samenwerking), aanbod van cofinanciering en stage-/werkplaatsen (deelnemers/partners). Deelname wordt bevestigd door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking moet leiden tot duurzame resultaten.
Deelname aan Adminbedrijf.nl

Deelname aan Adminbedrijf.nl

Wilt u met uw bedrijf deelnemen, dan vraagt Adminbedrijf.nl ten aanzien van de cofinanciering niet primair om geld. Een bijdrage leveren kan ook in de vorm van natura: inzet van menskracht, trainingen, begeleiding of anderszins. Ook het beschikbaar stellen van ruimte en/of kantoormeubilair of hard- en software. Zadkine levert een bijdrage (cofinanciering in natura en in geld). Van de gemeente Rotterdam en enkele bedrijven is bekend dat zij bijdragen in de cofinanciering in de vorm van natura.

Meer informatie?

Heeft u opdrachten voor onze studenten of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op per e-mail via: .