PM Software logo

Onze ervaring met het samenwerken met de studenten heeft vele voordelen gebracht. Zo hebben wij onze processen van begin tot eind weer eens helder in kaart moeten brengen, zodanig dat ook starters weten wat zij moeten doen. Tevens hebben wij op diverse momenten in het administratieproces nieuwe controles ingevoerd om te waarborgen dat de kwaliteit en snelheid van werken optimaal is.

Maar ook het denken over de beste begeleiding om de studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij, waarin zij zullen gaan werken, heeft geleid tot verrassende nieuwe samenwerkingsverbanden en innovatieve werkmethoden. Immers, willen zij succesvol zijn, dan moeten zij zich kunnen onderscheiden. Ons middel is om hen de meest moderne methoden van werken bij te brengen en hen te informeren op welke toekomstige ontwikkelingen zij zich zullen moeten voorbereiden. Het grote voordeel is dat wij zelf dus ook het wek uitvoeren op de meest moderne methoden.

Omdat de studenten 2 jaren aan ons verbonden zijn, kunnen wij de persoonlijke ontwikkelingen volgen. Jaarlijks maken wij een selectie uit de beste studenten, die wij vervolgens een vaste baan aanbieden. Zo’n lange periode van inwerken van nieuwe medewerkers, voordat zij in dienst komen, is natuurlijk uniek.

Kees Schaap, Pro Management